تامیـن سـرمایه در گـردش تولیـد محصـولات فیزیوتراپی و توانبخشی

شرکـت دانش بنیان سپیـد تـن پرنیـان پویش(تعاونی)

سـرمایه جـذب شـده تا ایـن لحظـه

61,935,000,000 ریـال

100% از 61,935,000,000 ریـال

سـرمایه پذیـر

شرکـت دانش بنیان سپیـد تـن پرنیـان پویش(تعاونی)

سـرمایه گذاران

206

مـدت طـرح

12 ماه

پیـش بینـی سـود

40 ٪

مهلـت سـرمایه‌گـذاری

00

ثانیه

00

دقیقه

00

ساعت

۱۰

روز

تا پایان روز چهارشنبه 18 مرداد 1402 - ساعت ۲۳:۵۹

تامین مالی شد درخواسـت مشـاوره ماشیـن حسـاب تخمیـن برگشتـی
  • معرفی طرح
  • اطلاعات کلیدی شرکت
  • اطلاعات مالی
  • اسناد و مدارک
  • گزارشات دوره‌ای

سرمایه در گردش جهت خرید مواد اولیه، تولید و فروش محصولات فیزیوتراپی و توانبخشی

مکـان

ایـران - گلستان

نوع طرح

شناور

دستـه بنـدی

صنعت تجهیزات پزشکی

پرداخت سود

هر پنج ماه یکبار (٪5)

طـرح در یـک نگـاه

شرکت دانش بنیان سپید تن پرنیان پویش با دارا بودن سوابق و رزومه قابل قبول از حسن سابقه بسیار خوبی در صنعت مربوطه و نیز استان گلستان و کشور برخوردار است. شرکت از نظر فنی و زیرساخت های تولید داری توانمندی بسیارخوبی بوده و موفق به اخذ گواهینامه‌های لازم شده است که با توجه به سوابق 10 ساله خود ؛ روند رو به رشد مناسبی را دارد. این شرکت با دارای بودن بیش از 40 نیروی انسانی در طراحی و تولید و نیز 8 نمایندگی فعال در سطح کشور و خارج از ایران، دارای تجربه لازم در تولید و فروش انواع محصولات فیزیوتراپی، ارتوپدی و توانبخشی می‌باشد. این شرکت جهت پوشش بخشی از سرمایه در گردش خود، درخواست تامین سرمایه به مبلغ 61,935,000,000 ریال را دارد که براساس ارزیابی و تحلیل های انجام شده پیش بینی می شود سود 40 درصد را در طی دوره اجرای طرح(12 ماه) نصیب سرمایه گذاران نماید.

معرفـی

شركت تعاونی دانش‌بنیان سپيد تن پرنيان پویش مستقر در پارک علم و فناوری گلستان تحت برند CURED به شماره ثبت 10564 در سال 1392 تأسیس گردید و فعالیت تولیدی خود را با طراحی و ساخت انواع ارتز فیزیوتراپی و توان‌بخشی در استان گلستان آغاز کرد.
این شرکت موفق به اخذ پروانه ساخت وسایل پزشکی در شش گروه تخصصی شامل :
1- فیزیوتراپی و توان‌بخشی
2- گروه تجهیزات طب اورژانس
3- لوازم عمومی پزشکی و بانداژها
4- البسه پزشکی
5- ماسک‌های فیلتر دار
6- ماسک‌های جراحی
گردیده است. این شرکت از سال 1393 عضو انجمن صنفی تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی و دندان‌پزشکی و آزمایشگاهی کشور گردیده است و از سال 1394 با عضویت در پارک علم و فناوری گلستان مشغول به فعالیت می‌باشد.

سرمایه در گردش جهت خرید مواد اولیه، تولید و فروش محصولات فیزیوتراپی و توانبخشی

نام شرکت

شرکـت دانش بنیان سپیـد تـن پرنیـان پویش(تعاونی)

نوع شرکت

تعاونی

شناسه ملی

10700193643

تاریخ ثبت

1392

نام مدیرعامل

سید حامد نبوی

سرمایه ثبتی

88,370,000,000 ریال

چک برگشتی

ندارد

سابقه سو پیشینه

ندارد

شرکـت دانش بنیان سپیـد تـن پرنیـان پویش(تعاونی)

کل سرمایه مورد نیاز

61,935,000,000 ریال

حداقل سرمایه قابل پذیرش

52,650,000,000 ریال

زمان تسویه اصل سرمایه

انتهای ماه دوازدهم

ضمانت سرمایه/ سود

دارای وثایق مالی بابت تضمین اصل سرمایه (وثیقه ملکی)

قیمت اسمی هر گواهی شراکت

1,000 ریال

معیار تشخیص سود طرح

قبل از مالیات

تخمین کل سود طرح در طی دوره

91,157,374,428 ریال

تخمین سود نهایی قابل تقسیم پس از کسر اصل سرمایه

29,222,048,535 ریال

درصد سهم مشارکت سرمایه گذاران

85%

تخمین کل میزان سود سرمایه گذاران از طرح

24,838,741,254 ریال

تخمین سود سالیانه سرمایه گذاران

40 درصد

پرداخت سود علی الحساب

هر پنج ماه یکبار (٪5)

در صـورت مشاهـده پیغـام اخطـار در هنگـام دانلـود فایـلهـای پیوسـت، اخطـار را نادیـده گرفتـه و به دانلـود فایـل ادامـه دهیـد، هشـدارهـا به علـت حجـم زیـاد فایـلهـا خواهـد بـود

طرح کسب و کار
گزارش ارزیابی و اعتبارسنجی
قرارداد عامل و سرمایه پذیر
زمانبندی پرداخت سودها

در صـورت مشاهـده پیغـام اخطـار در هنگـام دانلـود فایـلهـای پیوسـت، اخطـار را نادیـده گرفتـه و به دانلـود فایـل ادامـه دهیـد، هشـدارهـا به علـت حجـم زیـاد فایـلهـا خواهـد بـود

گزارش سه ماهه اول
گزارش جریان مالی شش ماه اول
گزارش حسابرس داخلی شرکت- شش ماه اول
گزارش صورت مالی حسابرسی نشده -شش ماهه اول
گزارش سه ماهه سوم

ماشیـن حسـاب تخمیـن بازگشتـی

پیش بینـی سود 40٪

مقایسـه سرمایه‌گذاری
ریـال
مبلـغ تخمینـی برگشتـی
1.000.000 ریـال
سـرمایه‌گـذاری در طـرح

دسـت اول باشیـد

بـرای اینکـه اولیـن نفـر از فرصـت هـای سـرمایه گـذاری و خبـرهـای هم آشنا مطلـع شویـد