تامین سرمایه در گردش تولید کاشی و سرامیک اسلب 80*80

کاشی و سرامیک دی آباده

سـرمایه جـذب شـده تا ایـن لحظـه

75,000,000,000 ریـال

100% از 75,000,000,000 ریـال

سـرمایه پذیـر

کاشی و سرامیک دی آباده

سـرمایه گذاران

117

مـدت طـرح

12 ماه

پیـش بینـی سـود

40 ٪

مهلـت سـرمایه‌گـذاری

00

ثانیه

00

دقیقه

00

ساعت

۱۰

روز

تا پایان روز جمعه 4 اسفند ماه 1402 - ساعت ۲۳:۵۹

تامین مالی شد درخواسـت مشـاوره ماشیـن حسـاب تخمیـن برگشتـی
  • معرفی طرح
  • اطلاعات کلیدی شرکت
  • اطلاعات مالی
  • اسناد و مدارک
  • گزارشات دوره‌ای

سرمایه در گردش جهت تولید محصول اسلب کاشی و سرامیک در ابعاد 80*80

مکـان

ایران - فارس

نوع طرح

شناور

دستـه بنـدی

صنعت کاشی و سرامیک

پرداخت سود

ماهیانه از انتهای ماه چهارم(4.5%)

طـرح در یـک نگـاه

شرکت کاشی و سرامیک دی با دارا بودن زیرساخت های مناسب تولید و بیش از 300 نیروی انسانی متخصص در طراحی و تولید کاشی و سرامیک، دارای تجربه لازم در تولید و فروش انواع کاشی در ابعاد مختلف می‌باشد. این شرکت جهت پوشش بخشی از سرمایه در گردش خود برای تولید کاشی و سرامیک ابعاد 80 در 80، درخواست تامین سرمایه به مبلغ 150,000,000,000 ریال را دارد که براساس ارزیابی و تحلیل های انجام شده پیش بینی می شود سود 40 درصد را در طی دوره اجرای طرح(12 ماه) نصیب سرمایه گذاران نماید. همچنین این شرکت از انتهای ماه چهارم به صورت ماهیانه نیز به میزان 4.5 درصد اصل سرمایه نیز به سرمایه گذاران سود علی الحساب پرداخت می نماید.

معرفـی

شرکت کاشی و سرامیک دی آباده یکی از شرکت‌های زیرمجموعه گروه برتو می‌باشد که در سال 1399 تأسیس گردیده و مرکز آن در استان فارس شهرستان آباده می‌باشد.

این شرکت توانمندی تولید انواع اسلب‌های سرامیکی در ابعاد 120 × 120 ، 160 × 80 ، 200 × 80 و 80 ×80  با بهترین کیفیت و قابل رقابت جهانی را دارد و تمامی دستگاه‌های خط تولید خریداری‌شده توسط این شرکت از به‌روزترین دستگاه‌های موجود در صنعت کاشی و سرامیک روز دنیا می‌باشد.

طرح حاظر در خصوص تولید کاشی و سرامیک اسلب 80 *80  و برخی از محصولات با ابعاد پرفروش می باشد.

 

سرمایه در گردش جهت تولید محصول اسلب کاشی و سرامیک در ابعاد 80*80

نام شرکت

کاشی و سرامیک دی آباده

نوع شرکت

سهامی خاص

شناسه ملی

14009571176

تاریخ ثبت

1399/08/20

نام مدیرعامل

محمد احمدی

سرمایه ثبتی

1,020,000,000,000 ریال

چک برگشتی

ندارد

سابقه سو پیشینه

ندارد

کاشی و سرامیک دی آباده

کل سرمایه مورد نیاز

75,000,000,000 ریال

حداقل سرمایه قابل پذیرش

75,000,000,000 ریال

زمان تسویه اصل سرمایه

انتهای ماه دوازدهم

ضمانت سرمایه/ سود

تضمین اصل سرمایه (وثیقه ملکی و چک)

قیمت اسمی هر گواهی شراکت

1,000 ریال

معیار تشخیص سود طرح

قبل از مالیات

تخمین کل سود طرح در طی دوره

26,378,534,129,546 ریال

تخمین سود نهایی قابل تقسیم پس از کسر اصل سرمایه

113,710,994,724 ریال

درصد سهم مشارکت سرمایه گذاران

53%

تخمین کل میزان سود سرمایه گذاران از طرح

60,029,738,629 ریال

تخمین سود سالیانه سرمایه گذاران

40 درصد

پرداخت سود علی الحساب

ماهیانه از انتهای ماه چهارم(4.5%)

در صـورت مشاهـده پیغـام اخطـار در هنگـام دانلـود فایـلهـای پیوسـت، اخطـار را نادیـده گرفتـه و به دانلـود فایـل ادامـه دهیـد، هشـدارهـا به علـت حجـم زیـاد فایـلهـا خواهـد بـود

طرح کسب و کار
گزارش ارزیابی و اعتبارسنجی
قرارداد عامل و سرمایه پذیر
تضامین
زمانبندی پرداخت‌ها

در صـورت مشاهـده پیغـام اخطـار در هنگـام دانلـود فایـلهـای پیوسـت، اخطـار را نادیـده گرفتـه و به دانلـود فایـل ادامـه دهیـد، هشـدارهـا به علـت حجـم زیـاد فایـلهـا خواهـد بـود

گزارش عملکرد سه ماهه اول

ماشیـن حسـاب تخمیـن بازگشتـی

پیش بینـی سود 40٪

مقایسـه سرمایه‌گذاری
ریـال
مبلـغ تخمینـی برگشتـی
1.000.000 ریـال
سـرمایه‌گـذاری در طـرح

دسـت اول باشیـد

بـرای اینکـه اولیـن نفـر از فرصـت هـای سـرمایه گـذاری و خبـرهـای هم آشنا مطلـع شویـد