تامین سرمایه در گردش طراحی و تولید بورد پردازشی رادیویی پیشرفته

شرکت دانش بنیان مهندسی محققان یاسین

سـرمایه جـذب شـده تا ایـن لحظـه

150,020,950,000 ریـال

100% از 150,000,000,000 ریـال

سـرمایه پذیـر

شرکت دانش بنیان مهندسی محققان یاسین

سـرمایه گذاران

216

مـدت طـرح

12 ماه

پیـش بینـی سـود

40 ٪

مهلـت سـرمایه‌گـذاری

00

ثانیه

00

دقیقه

00

ساعت

۱۰

روز

تا پایان روز جمعه 20 بهمن 1402 - ساعت ۲۳:۵۹

تامین مالی شد درخواسـت مشـاوره ماشیـن حسـاب تخمیـن برگشتـی
  • معرفی طرح
  • اطلاعات کلیدی شرکت
  • اطلاعات مالی
  • اسناد و مدارک
  • گزارشات دوره‌ای

سرمایه در گردش جهت خرید مواد اولیه و تولید بوردهای پردازشی رادیویی پیشرفته

مکـان

ایران - تهران

نوع طرح

شناور

پرداخت سود

ماهیانه (3.33%)

طـرح در یـک نگـاه

این شرکت با دارا بودن سوابق، دانش فنی و رزومه قابل قبول در طراحی و تولید بوردهای پردازشی از حسن سابقه خوبی در صنعت مربوطه برخوردار است. شرکت از نظر فنی و زیرساخت های تولید داری توانمندی خوبی بوده و موفق به اخذ گواهینامه‌های لازم شده است که با توجه به سوابق قبلی و اخذ تاییدیه دانش بنیان؛ روند رو به رشد مناسبی را دارد. این شرکت با دارای بودن نیروهای انسانی متخصص و نخبه و تیم طراحی و تولید، دارای تجربه لازم در تولید این محصولات می‌باشد. نکته مهم این است که این طرح برگزیده مسابقه تلویزیونی شکوفا بوده که اصل سرمایه سرمایه گذاران از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی تضمین شده است و با توجه به پراخت سودهای علی الحساب ماهانه، سود موثر سالانه طرح برای سرمایه گذاران 48 درصد خواهد بود.

معرفـی

شرکت مهندسی محققان یاسین تولیدکننده بوردهای پردازش پیشرفته با سیگنال رادیویی می‌باشد که وظیفه پردازش های سنگین سیگنال های رادیویی در زمان کم را دارد.
هم اکنـون پس از گذشت 14سال این شرکت در زمینه های سخت افزار، نرم افزار و الکترونیک دارای تجربیات و محصولات ارزنده ای می باشد که توانسته در سال 1394 موفق به اخذ سطح دانش بنیان گردد و نشان دو ستاره مدیریت نوآوری و فناوری را در سال های 1395، 1396 و نشان پیشتاز فناوری دانش بنیان را در سال 1397 کسب نماید.

بوردهای HTG-ZRF16 و EK-U1-ZCU216-V1-G نمونه های خارجی این بوردها می باشد. مشکل اصلی این بوردها ابعاد بسیار زیاد انها بوده که استفاده از این بوردها را در مصارف خاص و فضاهای محدود سخت می نماید. مشکل دوم این بوردها عدم امکان افزوده پردازنده قویتر به انها می باشد در صورتیکه در بورد B16Z امکان سوار شدن ان بروی C11Z فراهم میباشد. مشکل سوم این بوردها عدم امکان همزمان 2 عدد از این بوردها بروی یک پردازنده واحد است که این امکان در این بورد با نصب 2 عدد از آن بروی یک عدد C11Z فراهم میشود.
این شرکت جهت تحقیقات، ساخت نمونه اولیه و تولید این محصول دانش بنیان نیاز به سرمایه دارد. پیش بینی می شود پس از طراحی، قطعات برای نمونه اول خریداری شده و پس از تولید نمونه اول، وارد مرحله راه اندازی و کدنویسی می گردد. پس از اتمام به QC می رود و در صورت تایید، تولید و فروش حداقل 20 محصول انجام می گردد.

سرمایه در گردش جهت خرید مواد اولیه و تولید بوردهای پردازشی رادیویی پیشرفته

نام شرکت

شرکت دانش بنیان مهندسی محققان یاسین

نوع شرکت

مسئولیت محدود

شناسه ملی

10102715000

تاریخ ثبت

1383/06/30

نام مدیرعامل

هادی ده دست

سرمایه ثبتی

20,000,000,000 ریال

چک برگشتی

ندارد

سابقه سو پیشینه

ندارد

شرکت دانش بنیان مهندسی محققان یاسین

کل سرمایه مورد نیاز

150,000,000,000 ریال

حداقل سرمایه قابل پذیرش

100,000,000,000 ریال

زمان تسویه اصل سرمایه

انتهای ماه دوازدهم

ضمانت سرمایه/ سود

تضمین اصل سرمایه(ضمانت نامه تعهد پرداخت صندوق نوآوری و شکوفایی)

قیمت اسمی هر گواهی شراکت

1,000 ریال

معیار تشخیص سود طرح

قبل از مالیات

تخمین کل سود طرح در طی دوره

272,600,000,000 ریال

تخمین سود نهایی قابل تقسیم پس از کسر اصل سرمایه

122,600,000,000 ریال

درصد سهم مشارکت سرمایه گذاران

49%

تخمین کل میزان سود سرمایه گذاران از طرح

60,000,000,000 ریال

تخمین سود سالیانه سرمایه گذاران

40 درصد

پرداخت سود علی الحساب

ماهیانه (3.33%)

در صـورت مشاهـده پیغـام اخطـار در هنگـام دانلـود فایـلهـای پیوسـت، اخطـار را نادیـده گرفتـه و به دانلـود فایـل ادامـه دهیـد، هشـدارهـا به علـت حجـم زیـاد فایـلهـا خواهـد بـود

طرح کسب و کار
گزارش ارزیابی و اعتبارسنجی
قرارداد عامل و سرمایه پذیر
تضامین طرح
زمانبندی پرداخت ها

در صـورت مشاهـده پیغـام اخطـار در هنگـام دانلـود فایـلهـای پیوسـت، اخطـار را نادیـده گرفتـه و به دانلـود فایـل ادامـه دهیـد، هشـدارهـا به علـت حجـم زیـاد فایـلهـا خواهـد بـود

گزارش سه ماهه اول

ماشیـن حسـاب تخمیـن بازگشتـی

پیش بینـی سود 40٪

مقایسـه سرمایه‌گذاری
ریـال
مبلـغ تخمینـی برگشتـی
1.000.000 ریـال
سـرمایه‌گـذاری در طـرح

دسـت اول باشیـد

بـرای اینکـه اولیـن نفـر از فرصـت هـای سـرمایه گـذاری و خبـرهـای هم آشنا مطلـع شویـد