سرمایه در گردش تولید کاشی و سرامیک اسلب 60*120

کاشی و سرامیک دی آباده

سـرمایه جـذب شـده تا ایـن لحظـه

105,000,000,000 ریـال

100% از 105,000,000,000 ریـال

سـرمایه پذیـر

کاشی و سرامیک دی آباده

سـرمایه گذاران

213

مـدت طـرح

12 ماه

پیـش بینـی سـود

40 ٪

مهلـت سـرمایه‌گـذاری

00

ثانیه

00

دقیقه

00

ساعت

۱۰

روز

تا پایان روز یکشنبه 9اردیبهشت 1403- ساعت ۲۳:۵۹

تامین مالی شد درخواسـت مشـاوره ماشیـن حسـاب تخمیـن برگشتـی
  • معرفی طرح
  • اطلاعات کلیدی شرکت
  • اطلاعات مالی
  • اسناد و مدارک
  • گزارشات دوره‌ای

تامین سرمایه در گردش جهت تولید کاشی و سرامیک اسلب 60*120

مکـان

ایران - فارس

نوع طرح

شناور

نماد طرح

کاشیآشنا

دستـه بنـدی

دسته‌بندی نشده

پرداخت سود

از ماه چهارم به بعد ماهیانه 4.5 درصد

طـرح در یـک نگـاه

شرکت کاشی و سرامیک دی با دارا بودن زیرساخت های مناسب تولید و بیش از 300 نیروی انسانی متخصص در طراحی و تولید کاشی و سرامیک، دارای تجربه لازم در تولید و فروش انواع کاشی در ابعاد مختلف می‌باشد. این شرکت جهت پوشش بخشی از سرمایه در گردش خود برای تولید کاشی و سرامیک ابعاد ، درخواست تامین سرمایه به مبلغ 105,000,000,000 ریال را دارد که براساس ارزیابی و تحلیل های انجام شده پیش بینی می شود سود 40 درصد را در طی دوره اجرای طرح(12 ماه) نصیب سرمایه گذاران نماید. همچنین این شرکت از انتهای ماه چهارم به صورت ماهیانه نیز به میزان 4.5 درصد اصل سرمایه نیز به سرمایه گذاران سود علی الحساب پرداخت می نماید.

معرفـی

شرکت کاشی و سرامیک دی آباده  (سهامی خاص) تحت شماره ثبت 1463 و شناسه ملی 14009571176 در تاریخ 1399/08/20 به ثبت رسید.

موضوع فعاليت شركت به موجب ماده 2 اساسنامه عبارت است از :

احداث، خرید، راه اندازی، نصب و بهره برداری کارخانجات و ساخت انواع کاشی سرامیک و وسایل بهداشتی و چینی، صنایع جانبی و وابسته به آن و …

تامین سرمایه در گردش جهت تولید کاشی و سرامیک اسلب 60*120

نام شرکت

کاشی و سرامیک دی آباده

نوع شرکت

سهامی خاص

شناسه ملی

14009571176

تاریخ ثبت

1399/08/20

نام مدیرعامل

محمد احمدی

سرمایه ثبتی

1,020,000,000,000 ریال

چک برگشتی

ندارد

سابقه سو پیشینه

ندارد

کاشی و سرامیک دی آباده

کل سرمایه مورد نیاز

105,000,000,000 ریال

حداقل سرمایه قابل پذیرش

82,000,000,000 ریال

زمان تسویه اصل سرمایه

انتهای ماه دوازدهم

ضمانت سرمایه/ سود

تضمین اصل سرمایه (وثیقه ملکی و چک)

قیمت اسمی هر گواهی شراکت

1,000 ریال

معیار تشخیص سود طرح

قبل از مالیات

تخمین کل سود طرح در طی دوره

18,197,056,368,608 ریال

تخمین سود نهایی قابل تقسیم پس از کسر اصل سرمایه

76,830,662,348 ریال

درصد سهم مشارکت سرمایه گذاران

54.7%

تخمین کل میزان سود سرمایه گذاران از طرح

42,000,000,000 ریال

تخمین سود سالیانه سرمایه گذاران

40 درصد

پرداخت سود علی الحساب

از ماه چهارم به بعد ماهیانه 4.5 درصد

در صـورت مشاهـده پیغـام اخطـار در هنگـام دانلـود فایـلهـای پیوسـت، اخطـار را نادیـده گرفتـه و به دانلـود فایـل ادامـه دهیـد، هشـدارهـا به علـت حجـم زیـاد فایـلهـا خواهـد بـود

طرح کسب‌و کار
گزارش ارزیابی و اعتبارسنجی
قرارداد عامل و سرمایه‌پذیر
تضامین
زمان‎‌بندی پرداخت‌ سودها

در صـورت مشاهـده پیغـام اخطـار در هنگـام دانلـود فایـلهـای پیوسـت، اخطـار را نادیـده گرفتـه و به دانلـود فایـل ادامـه دهیـد، هشـدارهـا به علـت حجـم زیـاد فایـلهـا خواهـد بـود

مدرکی یافت نشد

ماشیـن حسـاب تخمیـن بازگشتـی

پیش بینـی سود 40٪

مقایسـه سرمایه‌گذاری
ریـال
مبلـغ تخمینـی برگشتـی
1.000.000 ریـال
سـرمایه‌گـذاری در طـرح