تامین سرمایه در گردش خرید تجهیزات ساختمانی و عمرانی

صفاسازه خلیج فارس

سـرمایه جـذب شـده تا ایـن لحظـه

54,000,000,000 ریـال

100% از 54,000,000,000 ریـال

سـرمایه پذیـر

صفاسازه خلیج فارس

سـرمایه گذاران

193

مـدت طـرح

12 ماه

پیـش بینـی سـود

40 ٪

مهلـت سـرمایه‌گـذاری

00

ثانیه

00

دقیقه

00

ساعت

۱۰

روز

تا پایان روز شنبه 19 اسفند ماه 1402- ساعت ۲۳:۵۹

تامین مالی شد درخواسـت مشـاوره ماشیـن حسـاب تخمیـن برگشتـی
  • معرفی طرح
  • اطلاعات کلیدی شرکت
  • اطلاعات مالی
  • اسناد و مدارک
  • گزارشات دوره‌ای

سرمایه جهت خرید ماشین آلات ثابت عمرانی

مکـان

ایران - فارس

نوع طرح

شناور

پرداخت سود

هر سه ماه یکبار(10%)

طـرح در یـک نگـاه

شرکت صفا سازه خلیج فارس جهت توسعه و افزایش بهره وری پروژه های عمرانی و پیمانکاری خود، درخواست تامین منابع مالی به مبلغ 54000میلیون ریال را دارد. این سرمایه به عنوان سرمایه ثابت مورد نیاز شرکت جهت خرید برخی از تجهیزات و ماشین آلات عمرانی و ساختمانی(مثلا دستگاه لودر) و سرمایه در گردش اجرا صرف خواهد گردید. تضمین طرح از نوع ضمانت نامه انجام تعهدات بانک ملت و برآورد سود سالانه 40 درصد می باشد که هر سه ماه یکبار معادل 10 درصد سود علی الحساب به سرمایه گذاران پرداخت می شود.

معرفـی

شرکت صفا سازه خلیج‌فارس در زمینه پیمانکاری ابینه و پروژه های عمرانی با ارگانهای مختلف از جمله دانشگاه علوم پزشکی استان فارس، کمیته امداد امام خمینی(ره) استان فارس، اداره کل فنی و حرفه ای استان فارس، اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان فارس، پالایشگاه گاز پارسیان و چندین کارفرما بخش خصوصی، همکاری داشته است. این شرکت در سال 1401 موفق به اخذ گواهینامه صلاحیت پیمانکاری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس گردید و در حال حاضر به عنوان پیمانکار حوزه ابینه گرید 4 و در زمینه تاسیسات و تجهیزات رتبه 5 و رتبه 5 نیرو شهرستان لامرد شناخته می شود. با توجه به ریسک های موجود، این طرح دارای ضمانت نامه انجام تعهدات بانک ملت بوده و سعی شده است با دریافت این نوع ضمانت، ریسک به طور قابل توجهی کاهش داده شود.

سرمایه جهت خرید ماشین آلات ثابت عمرانی

نام شرکت

صفاسازه خلیج فارس

نوع شرکت

سهامی خاص

شناسه ملی

10980217730

تاریخ ثبت

1390/03/21

نام مدیرعامل

احسان پوریامهر

سرمایه ثبتی

5,001,000,000 ریال

چک برگشتی

ندارد

سابقه سو پیشینه

ندارد

صفاسازه خلیج فارس

کل سرمایه مورد نیاز

54,000,000,000 ریال

حداقل سرمایه قابل پذیرش

45,000,000,000 ریال

زمان تسویه اصل سرمایه

انتهای ماه دوازدهم

ضمانت سرمایه/ سود

تضمین اصل سرمایه (ضمانت نامه انجام تعهدات بانکی)

قیمت اسمی هر گواهی شراکت

1,000 ریال

معیار تشخیص سود طرح

قبل از مالیات

تخمین کل سود طرح در طی دوره

86,987,400,000 ریال

تخمین سود نهایی قابل تقسیم پس از کسر اصل سرمایه

32,987,400,000 ریال

درصد سهم مشارکت سرمایه گذاران

65.5%

تخمین کل میزان سود سرمایه گذاران از طرح

21,600,000,000 ریال

تخمین سود سالیانه سرمایه گذاران

40 درصد

پرداخت سود علی الحساب

هر سه ماه یکبار(10%)

در صـورت مشاهـده پیغـام اخطـار در هنگـام دانلـود فایـلهـای پیوسـت، اخطـار را نادیـده گرفتـه و به دانلـود فایـل ادامـه دهیـد، هشـدارهـا به علـت حجـم زیـاد فایـلهـا خواهـد بـود

طرح کسب و کار
گزارش ارزیابی و اعتبارسنجی
قرارداد عامل و سرمایه پذیر
تضامین
زمانبندی پرداخت‌ها

در صـورت مشاهـده پیغـام اخطـار در هنگـام دانلـود فایـلهـای پیوسـت، اخطـار را نادیـده گرفتـه و به دانلـود فایـل ادامـه دهیـد، هشـدارهـا به علـت حجـم زیـاد فایـلهـا خواهـد بـود

مدرکی یافت نشد

ماشیـن حسـاب تخمیـن بازگشتـی

پیش بینـی سود 40٪

مقایسـه سرمایه‌گذاری
ریـال
مبلـغ تخمینـی برگشتـی
1.000.000 ریـال
سـرمایه‌گـذاری در طـرح